Mihnutie

Pamätala si na deň, kedy sa vedľa seba prvýkrát fyzicky mihli. Hoci pocit blízkosti nebol skutočný, ale len pretvorená túžba, ktorá sa preniesla aj do snov, bol tam. Daroval jej jeden nežný pohľad a rozplynul sa v momente, ako tieň dosiahol bod rovnosti s jej plecami. ,,Viem, že sa ešte vrátiš!" zakričala na zvyšné stopy odrazu jej predstáv a padla na odhalené kolená.

Päste od bolesti zvierala tak silno, akoby sa snažila do nich vtisnúť všetku frustráciou a nespravodlivosť, akú ukrývala vo vnútri. Hoci stret ich duší sa k sebe mali možnosť len na malú chvíľu privinúť, jeho oči jej nedajú spať. ,,Počul si už niekedy o tajomstve lásky, ktorá pokiaľ je skutočná, dokáže zmeniť úder času?", pošepkala opatrne. Vie, že hoci ju nepočuje, v srdci tiež hľadá cestu spojenia, kvôli neutíchajúcej túžbe ju opäť cítiť. Tempo času je fyzikálne nemenné, avšak každého čas je diametrálne odlišný od času toho druhého. Každý má ten svoj jedinečný. Množstvo, čistotu a rýchlosť nemožno spoznať. Avšak pokiaľ sa stretnú bytosti, ktorých srdce páli odhodlanie k získaniu okamihu -ten moment sa stane ich odmenou i prekliatím zároveň. Noci mihnutia sa zdajú byť krátke a dni priveľmi rýchle, aby dokázali aspoň pomyselne rozdeliť to, čo spojili. No ihneď ako sa čakanie zmení na sen, pocit prirodzenej skutočnosti potvrdzujú šepoty zo slabosti poddania sa. ,,Si-taká-krásna", vysvetľuje pomedzi bozky, ktoré  jemne po každom slove vtisne do nedotknutých pier tak, aby nemohla oponovať. ,,Láska...", nedokončila svoju vetu, pretože jej jazykom začal hladiť spodnú peru. Rukou, jej medzi tým opatrne prechádzal prstami po krivkách a vo chvíľach kedy sa telo už viac neukrýva v tieni noci, zmizla hanblivosť, ktorú vystriedal strach, že sa opäť úderom párnej hodiny rozplynie.

Pamätala si na deň, kedy sa vedľa seba poslednýkrát mihli. Hoci pocit blízkosti bol skutočný, čas zmenil okamih na mihnutie, ktoré sa prenieslo do neustáleho bdenia  -nebol tam. Stratil sa v plynúcom šume a rozplynul sa v momente, ako oči stratili bod vzájomného kontaktu.

4 komentáre

Back to Top